Monday, 17/05/2021 - 17:49|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

Lịch công tác Sở

Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
17/05/2021
- 7h30: Họp giao ban công tác tuần 3
đ/c Lê Duy Định HT B BGĐ+TP
Thứ Ba
18/05/2021
- 05h00: Kiểm tra phổ cập XMC tại huyện Kông Chro, IaPa
đ/c Nguyễn Văn Long Kông Chro, IaPa Đ/c Long+P.GDTX+KT&QLCLGD+GDTrH+GDMN
Thứ Tư
19/05/2021
- 07h30: Làm việc với UBND huyện Chư Păh về Đề án CSVC (đ/c Long+P.KHTC)- xe đ/c Duy
Thứ Năm
20/05/2021
- 05h00: Kiểm tra phổ cập XMC tại huyện Kbang, Đak Pơ
đ/c Nguyễn Văn Long Kbang, Đak Pơ Đ/c Long+P.GDTX+P.KT&QLCLGD+GDTrH+GDMN
Liên kết website