Thứ hai, 17/05/2021 - 17:01|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Tờ Trình: Quy định chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Ngày bắt đầu: 05/05/2021 Ngày hết hạn: 12/05/2021
Xem góp ý
Nghị Quyết: Về chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Ngày bắt đầu: 05/05/2021 Ngày hết hạn: 12/05/2021
Xem góp ý
Dự thảo: Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày bắt đầu: 08/03/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Công văn đề nghị góp ý Dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về mức học phí năm học 2020-2021
Ngày bắt đầu: 24/04/2020 Ngày hết hạn: 29/04/2020
Xem góp ý
Góp ý bổ sung và hoàn thiện dự thảo quyết định của ubnd tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012
Ngày bắt đầu: 23/03/2020 Ngày hết hạn: 10/04/2020
Xem góp ý
Liên kết website