Thứ sáu, 20/10/2017 - 23:14|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Năm
19/10/2017
13h00 Đi công tác Chư Sê

Đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Phòng GDTH, GDTrH, CTTT

Huỳnh Minh Thuận UBND huyện Chư Sê

Đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Phòng GDTH, GDTrH, CTTT

8h00 Dự Hội nghị tại Khách sạn Pleiku

Đồng chí Bùi Khoa Nghi, Phòng TCCB, KHTC, GDCN

Bùi Khoa Nghi Khách sạn Pleiku

Đồng chí Bùi Khoa Nghi, Phòng TCCB, KHTC, GDCN

Thứ Ba
17/10/2017
14h00 Họp tại Hội chữ thập đỏ tỉnh

Đồng chí Bùi Khoa Nghi

Bùi Khoa Nghi Hội Chữ thập đổ

Đồng chí Bùi Khoa Nghi

8h00 Họp tại UBMTTQ tỉnh

Đồng chí Bùi Khoa Nghi

Bùi Khoa Nghi UBMTTQ tỉnh

Đồng chí Bùi Khoa Nghi

Thứ Hai
16/10/2017
7h00 Đi công tác TP Đà Lạt

Đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Phòng TCCB

Huỳnh Minh Thuận TP Đà Lạt

Đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Phòng TCCB

Liên kết website