Sunday, 18/03/2018 - 20:35|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Năm
15/03/2018
8h00 Dự họp tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Dự họp tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đồng chí Lê Duy Định Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đồng chí Lê Duy Định

Liên kết website