Friday, 19/07/2019 - 14:45|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 3 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực