Wednesday, 27/10/2021 - 07:43|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 66 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo , Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông UBND tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia UBND tỉnh Gia Lai

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia UBND tỉnh Gia Lai

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia UBND tỉnh Gia Lai

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực