-
  • :
|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 70 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài 227/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước 227/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực
Tuyển sinh trung học cơ sở 558/QĐ-UBND Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Tuyển sinh trung học phổ thông Cấp Tỉnh Trường Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo , Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông UBND tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực