Friday, 19/07/2019 - 15:15|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 3 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ Đã có hiệu lực
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ Đã có hiệu lực
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ Đã có hiệu lực