Friday, 24/01/2020 - 20:54|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 66 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin UBND tỉnh Gia Lai

Cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ Đã có hiệu lực
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú UBND tỉnh Gia Lai

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh UBND tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam UBND tỉnh Gia Lai

Cơ sở giáo dục phổ thông, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học UBND tỉnh Gia Lai

Cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực