Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông báo công khai đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo

1. Ông Nguyễn Tư Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0269 3824249

Di động: 0919 356 969

Email: sonnt.sgddt@gialai.gov.vn

2. Ông Nguyễn Đăng Đính

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0269 3715811

Di động: 0914 096 329

Email: dinhnd.sgddt@gialai.gov.vn