Tuesday, 26/05/2020 - 12:12|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Đông Gia Lai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản trị nhà trường.

Theo chỉ thị Số: 138/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai có công văn 149/SGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2019 với nội dung tương tự.

Công văn 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 quy định về các loại hồ sơ, sổ sách của giáo viên trong nhà trường. Đặc biệt, theo chỉ thị 138/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có đoạn viết: "Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của giáo viên và nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo Điều 8 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Điều 8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông".

Năm học 2019-2020, trường THPT DTNT Đông Gia Lai tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử  cũng như chế độ hội họp của giáo viên và nhà trường với những nội dung chính như sau:

1. Giáo án (bài soạn): Nhà trường hoàn thiện văn bản quy định về việc giáo viên lưu trữ giáo án trên hệ thống Office 365 của nhà trường (không in ấn giáo án).

            - Nhà trường tạo lập một hệ thống office 365 trên Internet, đồng thời cấp phát cho các cán bộ giáo viên của trường các tài khoản theo cấu trúc tengiaovien_monday@thptdtntdonggialai.edu.vn. (Hiện nay, có nhiều giải pháp ứng dụng CNTT để quản lý giáo án của giáo viên mà không cần phải yêu cầu giáo viên in ấn. Trường THPT DTNT Đông Gia Lai chọn hệ thống Office 365 là một trong những giải pháp ứng dụng CNTT để quản lý việc giáo viên soạn bài; giảm áp lực việc in ấn giáo án của giáo  viên, tiết kiệm rất nhiều vấn đề liên  quan)

            - Nhà trường tập huấn và hướng dẫn cán bộ, giáo viên các nội dung: đăng nhập vào hệ thống, upload bài soạn (file bài soạn) lên hệ thống theo cấu trúc thư mục quy định; hướng dẫn giáo viên tham gia vào các cuộc họp trên hệ thống, tải phần mềm Microsoft Teams về máy tính cá nhân hay điện thoại smartphone, hướng dẫn việc đồng bộ hóa thư mục bài giảng trên máy tính cá nhân lên hệ thống office 365 của nhà trường…

            - Giáo viên soạn giảng trên máy tính cá nhân, lưu trữ (upload) trong các thư mục (folder) mà nhà trường đã tạo lập trên hệ thống office 365;

            - Giáo án của giáo viên chỉ có chính giáo viên, tổ trưởng (nhóm trưởng) chuyên môn và nhà trường quản lý theo chế độ bảo mật nếu chính giáo viên không cho phép chia sẻ.

            - Giáo viên được phép sử dụng các thiết bị như laptop, smartphone, table...để mở giáo án trong giảng dạy học sinh trên lớp. Chú ý tránh tình trạng sử dụng các thiết bị nói trên để làm việc riêng ngoài mục đích phục vụ công tác giảng dạy trên lớp.

            - Giáo viên gửi giáo án theo tuần theo cấu trúc thư mục như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trên hệ thống Microsoft Teams  nhà trường tạo lập các nhóm giáo viên với mục đích khác nhau như phân nhóm, tổ chuyên môn để dễ quản lý  bài soạn  của giáo  viên như hình ảnh được trích xuất từ hệ thống Office 365 của trường THPT DTNT Đông Gia Lai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trên hệ thống Microsoft Teams, trong mỗi tổ, nhóm chuyên môn nhà trường tạo lập các thư mục bài giảng (folder) theo cấu trúc thư mục do nhà trường quy định để giáo viên upload bài giảng và lưu trữ (phần mềm Share Pointer).

2. Sổ Kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp:

            - Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn: Mỗi giáo viên tự ghi chép trong sổ cá nhân của mình. Giáo viên có thể ứng dụng CNTT để ghi chép trên các thiết bị như laptop, smartphone, table...bằng các phần mềm như OneNote (Sổ tay của tôi) trên hệ thống Office 365. Nếu tổ chuyên môn tổ chức hội họp bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống Office 365, thì các video, các đoạn hội thoai, thảo luận (chat), các file tài liệu đính kèm...sẽ được hệ thống Office 365 ghi lại và xem đây là sổ ghi chép của giáo viên. (Nhà trường  xây dựng quy chế  hội họp trực tuyến!)

            - Sổ dự giờ, thăm lớp: Việc ghi chép sổ dự giờ cũng sử dụng hệ thống Office 365 như sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn nói trên. Nhà trường xây dựng quy định yêu cầu các tổ (nhóm) chuyên môn tổ chức thao giảng trực tuyến trên hệ thống Office 365. Việc sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn cũng được quy định bằng việc hội họp trực tuyến. Biên bản các cuộc họp, việc dự giờ trực tuyến… được hệ thống ghi lại bằng các file video trên hệ thống Office 365 của nhà trường. Giáo viên dự giờ thăm lớp không cần đến lớp mà ngồi dự họp tại phòng họp của nhà trường, có thể trao đổi với nhau mà không  làm ảnh hưởng đến tiết dạy.

            - Sổ chủ nhiệm: Giáo viên sử dụng hệ thống Office 365 để cập nhật thông tin như nội dung của “Sổ chủ nhiệm” đã sử dụng trong thời gian vừa qua  (file hình ảnh, âm thanh việc sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động liên quan đến công tác chủ nhiệm…) lên hệ thống Office 365.

3. Sử dụng hệ thống Office 365 để họp trực tuyến:

            - Các cuộc họp cấp ủy, họp lãnh đạo, họp tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, việc thao giảng để xây dựng các bài học minh họa, các tiết thực hành của hội thi giáo viên giỏi... sẽ từng bước thay bằng việc họp trực tuyến trên hệ thống Office 365. Ở đây mọi người ai cũng hiểu lợi ích của cuộc họp trực tuyến (từ xa, ở bất cứ nơi đâu ... và quan trọng cuộc họp sẽ được ghi lại dưới dạng video, nhật ký các nội dung hội thoại, chat...)

            - Yêu cầu thiết bị tối thiểu: laptop + tai nghe tích hợp micro hoặc smartphone và hiển nhiên hệ thống mạng có dây, mạng wifi, 3g, 4g… đầy đủ.

            -  Người chủ trì cuộc họp cần tạo nhóm họp (thêm thành viên cuộc họp), thông báo giờ họp, nội dung họp, các tài liệu liên quan cuộc họp. Các giáo viên thao giảng trực tuyến cũng có thể tạo cho mình các lớp học trực tuyến và mời giáo viên cùng tổ (nhóm) chuyên môn tham gia dự giờ, trao đổi chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

            - Nhà trường xây dựng quy định về việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến, các tiết thao giảng trực tuyến.

4. Tập hợp các hồ sơ minh chứng của giáo viên, lãnh đạo nhà  trường thông qua hệ thống Office 365.

            - Với việc ứng dụng CNTT trên hệ thống Office 365, nhà trường và các tổ chức đoàn thể sẽ dễ dạng tập hợp các hồ sơ minh chứng trong việc thực hiện tự đánh giá và đánh giá giáo viên và lãnh đạo nhà trường theo các thông tư Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

            Trên đậy là một số giải pháp mà trường THPT DTNT Đông Gia Lai đã ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy của giáo viên. Vấn đề học tập, kiểm tra đánh giá học sinh cũng được tiến hành đồng bộ với quá trình quản lý nói trên. Trường THPT DTNT Đông Gia Lai đang tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị nhà trường bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động: công tác  giảng dạy của giáo viên, việc học tập của học sinh, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ đối với học sinh, việc học sinh đọc sách ở thư viện, việc khám chữa bệnh của học sinh, việc quản lý học sinh xuất, nhập trú…

                                                                                                                                                                                            Hà Hữu Phúc


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 1.851
Hôm qua : 3.286
Tháng 05 : 75.644
Tháng trước : 112.250
Năm 2020 : 537.429
Năm trước : 385.540
Tổng số : 922.969