-
  • :
|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày bắt đầu: 04/05/2022 Ngày hết hạn: 10/05/2022
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày bắt đầu: 21/04/2022 Ngày hết hạn: 29/04/2022
Xem góp ý
Dự thảo quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày bắt đầu: 19/04/2022 Ngày hết hạn: 27/04/2022
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày bắt đầu: 19/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023
Ngày bắt đầu: 07/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Nghị quyết: Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022
Ngày bắt đầu: 15/07/2021 Ngày hết hạn: 21/07/2021
Xem góp ý
Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết Số 37/2016/NQ-HĐND, kinh phí phục vụ nấu ăn cho HS ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP
Ngày bắt đầu: 12/05/2021 Ngày hết hạn: 28/05/2021
Xem góp ý
Tờ Trình: Quy định chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Ngày bắt đầu: 05/05/2021 Ngày hết hạn: 12/05/2021
Xem góp ý
Nghị Quyết: Về chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Ngày bắt đầu: 05/05/2021 Ngày hết hạn: 12/05/2021
Xem góp ý
Dự thảo: Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày bắt đầu: 08/03/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Công văn đề nghị góp ý Dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về mức học phí năm học 2020-2021
Ngày bắt đầu: 24/04/2020 Ngày hết hạn: 29/04/2020
Xem góp ý
Góp ý bổ sung và hoàn thiện dự thảo quyết định của ubnd tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012
Ngày bắt đầu: 23/03/2020 Ngày hết hạn: 10/04/2020
Xem góp ý
Liên kết website