Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông báo công khai đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo

1. Ông Huỳnh Minh Thuận

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0269 3824249

Di động: 0914 087 684

Email: thuanhm.sgddt@gialai.gov.vn

2. Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0269 3715811

Di động: 0914 151 175

Email: hattt.sgddt@gialai.gov.vn