Chánh văn phòng

Trần Thị Thu

AnhHa.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sĩ Giáo dục học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung

Điện Thoại:

0914151175

Email:

hattt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Chánh văn phòng

Nguyễn Đăng Đính

 

Chuyên Môn:

Thạc sĩ CNTT

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0914096329

Email:

dinhnd.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Võ Văn Hải

AnhHai(1).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Triết học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Tổng hợp báo cáo, thi đua - khen thưởng, tuyên truyền

Điện Thoại:

0982534153

Email:

haivv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Phạm Thị Thu Bình

AnhBinh.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Một cửa điện tử

Điện Thoại:

0932592959

Email:

binhptt.sgddt@gialai.gov.vn