Chánh Thanh tra

Phạm Thị Thi Giang

AnhGiang.jpg

Chuyên Môn:

Chuyên môn: Ngữ văn

Trình độ: Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0976485859

Email:

giangptt.sgddt@gialai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Phước

Chuyên Môn:

Đại học sư phạm Vật lý

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.826878

Email:

phuocn.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra

Lê Văn Hòa

Chuyên Môn:

Đại học Xây dựng

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Theo dõi lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp;

- Phụ trách thanh tra các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thu chi tài chính và sử dụng thiết bị; hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; phối hợp công tác pháp chế; hoạt động liên kết đào tạo; xử lý sau thanh tra;

- Xây dựng kế hoạch PCTN hàng năm, báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, THTK, CLP; các báo cáo đột xuất khi được phân công;

- Tham gia các đoàn kiểm tra của Sở, các đoàn thanh tra liên ngành (nếu có).

Điện Thoại:

0903516163

Email:

hoalv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Thanh tra viên

Phạm Thị Thu Bình

AnhBinh.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Trực tiếp tiếp công dân; tiếp nhận, đề xuất giải quyết và tổng hợp đơn thư KNTC;công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử phạt hành chính;

- Theo dõi lĩnh vực Mầm non; cấp phát văn bằng chứng chỉ;

- Tham gia các đoàn kiểm tra của Sở, các đoàn thanh tra liên ngành (nếu có).

Điện Thoại:

0932592959

Email:

binhptt.sgddt@gialai.gov.vn