Phó Chánh Thanh Tra

Võ Văn Tiên

AnhTien.JPG

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp; dạy thêm-học thêm; thu chi ngoài ngân sách; kiểm tra nội bộ trường học; quản lý, sử dụng thiết bị các đơn vị; liên kết đào tạo; trường (trung tâm) ngoài công lập;

- Phụ trách công tác thanh tra: Phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công nghệ thông tin; Thanh tra thi; theo dõi xử lý sau thanh tra.

Điện Thoại:

0269.826878

Email:

tienvv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra

Lê Văn Hòa

Chuyên Môn:

Đại học Xây dựng

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0903516163

Email:

hoalv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Phạm Thị Thu Bình

AnhBinh.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0932592959

Email:

binhptt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Phan Thị Hương

 

Chuyên Môn:

Đại học Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3826878

Email:

huongpt.sgddt@gialai.gov.vn