Trưởng phòng

Cao Văn Hiếu

AnhHieu.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung.

- Xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng, hợp đồng lao động, phân công công tác, tập sự, thuyên chuyển, điều động, biệt phái, nghỉ việc của công chức, viên chức và chuyển đổi vị trí công tác.

- Tổng hợp, báo cáo số liệu công chức, việc chức, công tác tổ chức cán bộ; cập nhật chương trình quản lý nhân sự (PMIS) đối với công chức, viên chức cơ quan Sở và các đươn vị trực thuộc.

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

hieucv.sgddt@gialai.gov.vn

 

 

 

Chuyên Viên

Trương Quý Sửu

Chuyên Môn:

 

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

suutq.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Bùi Phạm Anh Triết

Chuyên Môn:

 

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

trietbpa.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Trần Thị Thùy Dương

 

Chuyên Môn:

Cư nhân Lịch Sử

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

 

Email:

duongttt.sgddt@gialai.gov.vn

 Chuyên Viên

Hồ Thị Ánh Hồng

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Vật lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3874474

Email:

honghta.sgddt@gialai.gov.vn