Trưởng phòng

Cao Văn Hiếu

AnhHieu.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung.

- Xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng, hợp đồng lao động, phân công công tác, tập sự, thuyên chuyển, điều động, biệt phái, nghỉ việc của công chức, viên chức và chuyển đổi vị trí công tác.

- Tổng hợp, báo cáo số liệu công chức, việc chức, công tác tổ chức cán bộ; cập nhật chương trình quản lý nhân sự (PMIS) đối với công chức, viên chức cơ quan Sở và các đươn vị trực thuộc.

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

hieucv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Lê Thanh Thảo

AnhThao.png

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tham quan học tập đối với công chức, viên chức cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc ở trong và ngoài nước;

- Bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Theo dõi, tổng hợp xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc.

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

thaolt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Trương Thị Tùng

AnhTung(1).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Giải quyết chế độ nâng lương và phụ cấp theo lương; chế độ nghỉ phép, nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH đối với công chức, viên chức cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc;

Điện Thoại:

0935789777

Email:

tungtt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Anh

AnhAnh.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tổ chức cập nhật, bảo quản hồ sơ công chức, viên chức của toàn ngành;
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kê khai tài sản cá nhân theo quy định.

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

anhnt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Võ Nguyên Lộc

Chuyên Môn:

 

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

locvn.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Bùi Phạm Anh Triết

Chuyên Môn:

 

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

trietbpa.sgddt@gialai.gov.vn