Trưởng Phòng

Phạm Thanh Hà

AnhHa(1).jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách khảo thí

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

hapt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Võ Tiến Tùng

AnhTung.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Khảo thí

Điện Thoại:

0917.414.289

Email:

tungvt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Đỗ Thị Bạch Tuyết

 

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

tuyetdtb.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Phạm Đức Mạnh

 

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

manhpd.sgddt@gialai.gov.vn