Trưởng Phòng

Phạm Thanh Hà

AnhHa(1).jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách khảo thí

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

hapt.sgddt@gialai.gov.vn

 
 

Phó Trưởng phòng

Võ Tiến Tùng

AnhTung.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Khảo thí

Điện Thoại:

0917.414.289

Email:

tungvt.sgddt@gialai.gov.vn

 

 

Chuyên Viên

Phạm Thị Thi Giang

AnhGiang.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sĩ kiểm định

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Kiểm định

Điện Thoại:

0976485859

Email:

giangptt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Đinh Thị Dờn

 

Chuyên Môn:

ĐHSP Tiếng Anh

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Chuyên viên Phòng Khảo thí - QLCLGD

Điện Thoại:

 

Email:

dondt.sgddt@gialai.gov.vn