Trưởng Phòng

Phạm Thanh Hà

AnhHa(1).jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách khảo thí

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

hapt.sgddt@gialai.gov.vn

 
 

Phó Trưởng phòng

Võ Tiến Tùng

AnhTung.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Khảo thí

Điện Thoại:

0917.414.289

Email:

tungvt.sgddt@gialai.gov.vn