Trưởng Phòng

Mai Văn Sơn

AnhSon.jpg

Chuyên Môn:

Vật lý

Trình độ:Thạc sĩ QLGD

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Nhiệm vụ: Quản lý chung

- Phụ trách chương trình, kế hoạch dạy học; phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên; đội ngũ giáo viên cốt cán bậc trung học;

- Chỉ đạo dạy học bộ môn Vật lý – Công nghệ THCS, THPT;

- Phụ trách sinh hoạt chuyên môn cụm trường THPT;

- Tổ chức kiểm tra chuyên môn các trường trung học, các phòng GDĐT;

- Phụ trách việc sử dụng thiết bị dạy học bậc trung học;

- Chỉ đạo công tác ôn tập học sinh 12, phụ đạo học sinh yếu-kém;

- Phụ trách trường chuyên biệt: Chuyên Hùng Vương; Trường APC Gia Lai;

- Phụ trách công tác dạy 2 buổi/ngày;

- Tham gia các đề án, dự án liên quan đến bậc trung học.

Điện Thoại:

0964864979

Email:

sonmv.sgddt@gialai.gov.vn, maisonchv@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng

Hà Ngọc

AnhDu.jpg

Chuyên Môn:

Toán

Trình độ:Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Chỉ đạo dạy học bộ môn Toán THCS, THPT;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên các môn KHTN; Phụ trách Giáo viên cốt cán các môn KHTN;

- Phụ trách các cuộc thi giải Toán, Vật lý trên mạng;

- Phụ trách kiểm tra chung, kiểm tra lại cho học sinh bậc trung học;

- Phụ trách Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học;

- Phụ trách thủ tục hành chính về cấp phép dạy thêm, học thêm; thành viên tổ pháp chế.

Điện Thoại:

0909710475

Email:

hangocdugialai@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng

Phạm Thị Thi Giang

AnhGiang.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sĩ kiểm định

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Kiểm định

Điện Thoại:

0976485859

Email:

giangptt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Lê Vĩnh Lợi

AnhLoi.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Thể dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Đảm nhiệm các công tác về triển khai kế hoạch các kỳ hội thao, hội diễn về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao toàn ngành (Hội khỏe phù đổng, Đại hội thể dục thể thao...);

- Đảm nhiệm các công tác về hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Nhà nước trong ngành giáo dục và đào tạo về lĩnh vực: công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác giáo dục môi trường...;

- Đảm nhiệm các công tác về xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình, tổ chức tư vấn... có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng;

- Xây dựng các loại báo cáo thuộc lĩnh vực công tác trên theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điện Thoại:

0914013831

Email:

loilv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Tô Toàn Khanh

Chuyên Môn:

Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0914013831

Email:

khanhtt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Đinh Thị Thanh Hải

AnhHai(2).jpg

Chuyên Môn:

Sinh học

Trình độ:Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách dạy học bộ môn Sinh học – Công nghệ THCS, THPT;

- Phụ trách Y tế trường học; Giáo dục hướng nghiệp - Giáo dục NGLL , dạy nghề phổ thông; Giáo dục hòa nhập, dân số, gia đình và trẻ em;

- Hỗ trợ các công việc khác của phòng.   

Điện Thoại:

0982888046

Email:

thanhhai.gl15@gmail.com

 

Chuyên Viên

Hồ Đình Thanh

Chuyên Môn:

Địa lý

Trình độ:Thạc sỹ Địa lý Tự nhiên

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách các môn KHXH (Địa lý, Văn);

- Phụ trách các chương trình thí điểm của Bộ GDĐT;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên các môn KHXH; Phụ trách Giáo viên cốt cán các môn KHXH; Trường chuẩn Quốc gia; Tâm lý học đường.

Điện Thoại:

0978344888

Email:

dinhthanh0189@gmail.com

 

Chuyên Viên

Phạm Văn Quyến

Chuyên Môn:

Ngữ văn

Trình độ:Thạc sĩ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Chỉ đạo dạy học bộ môn Ngữ văn THCS, THPT;

Điện Thoại:

0983843215

Email:

phamvanquyen1978@gmail.com

 

Sĩ quan biệt phái

Trần Hoài Thanh

AnhThanh.jpg

Chuyên Môn:

GDQP-AN
Trình độ:Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh;

- Phụ trách, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ;

- Phụ trách các Hội thi Giáo viên dạy giỏi bộ môn GDQP-AN; Hội thao GDQP-AN trong học sinh trung học;

- Hỗ trợ các công việc khác của phòng.

Điện Thoại:

0949 834556

Email:

tranhoaithanhgl@gmail.com