Trưởng Phòng

Mai Văn Sơn

AnhSon.jpg

Chuyên Môn:

Vật lý

Trình độ:Thạc sĩ QLGD

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Nhiệm vụ: Quản lý chung

- Phụ trách chương trình, kế hoạch dạy học; phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên; đội ngũ giáo viên cốt cán bậc trung học;

- Chỉ đạo dạy học bộ môn Vật lý – Công nghệ THCS, THPT;

- Phụ trách sinh hoạt chuyên môn cụm trường THPT;

- Tổ chức kiểm tra chuyên môn các trường trung học, các phòng GDĐT;

- Phụ trách việc sử dụng thiết bị dạy học bậc trung học;

- Chỉ đạo công tác ôn tập học sinh 12, phụ đạo học sinh yếu-kém;

- Phụ trách trường chuyên biệt: Chuyên Hùng Vương; Trường APC Gia Lai;

- Phụ trách công tác dạy 2 buổi/ngày;

- Tham gia các đề án, dự án liên quan đến bậc trung học.

Điện Thoại:

0964864979

Email:

sonmv.sgddt@gialai.gov.vn, maisonchv@gmail.com

 

Chuyên Viên

Nguyễn Văn Tàu

AnhTau.jpg

Chuyên Môn:

Toán - Tin

Trình độ:Thạc sĩ Khoa học máy tính

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Chỉ đạo dạy học bộ môn Tin học THCS, THPT;

- Phụ trách ứng dụng CNTT trong dạy học; thành viên tổ CNTT;

- Phụ trách “Trường học kết nối”; Phụ trách sổ điểm SMAS và “Giáo dục thông minh”;

- Phụ trách đổi mới soạn giảng, đổi mới sinh hoạt chuyên môn;

- Phụ trách cuộc thi KHKT cho học sinh; cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn, cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp;

- Phụ trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi; bồi dưỡng đội tuyển thi giải toán trên máy tính cầm tay;

- Phụ trách phổ cập giáo dục THCS, Giáo dục dân tộc bậc trung học; Phụ trách trường PTDTNT cấp tỉnh;

- Thống kê, báo cáo các hoạt động thuộc lĩnh vực Giáo dục trung học;

- Phụ trách thủ tục hành chính về chuyển trường cho học sinh.

Điện Thoại:

0975824979

Email:

taucntt@gmail.com

 

Chuyên Viên

Hà Ngọc

AnhDu.jpg

Chuyên Môn:

Toán

Trình độ:Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Chỉ đạo dạy học bộ môn Toán THCS, THPT;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên các môn KHTN; Phụ trách Giáo viên cốt cán các môn KHTN;

- Phụ trách các cuộc thi giải Toán, Vật lý trên mạng;

- Phụ trách kiểm tra chung, kiểm tra lại cho học sinh bậc trung học;

- Phụ trách Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học;

- Phụ trách thủ tục hành chính về cấp phép dạy thêm, học thêm; thành viên tổ pháp chế.

Điện Thoại:

0909710475

Email:

hangocdu@gialai.edu.vn

 

Chuyên Viên

Đinh Thị Thanh Hải

AnhHai(2).jpg

Chuyên Môn:

Sinh học

Trình độ:Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách dạy học bộ môn Sinh học – Công nghệ THCS, THPT;

- Phụ trách Y tế trường học; Giáo dục hướng nghiệp - Giáo dục NGLL , dạy nghề phổ thông; Giáo dục hòa nhập, dân số, gia đình và trẻ em;

- Hỗ trợ các công việc khác của phòng.   

Điện Thoại:

0982888046

Email:

thanhhai.gl15@gmail.com

 

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Ngọc Uyên

AnhUyen.jpg

Chuyên Môn:

Tiếng Anh

Trình độ:Thạc sĩ tiếng Anh

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Chỉ đạo dạy học bộ môn Tiếng Anh THCS, THPT; Thư ký đề án tiếng Anh 2020;

- Phụ trách chương trình thí điểm dạy học tiếng Anh hệ 10 năm;

- Phụ trách trường học đạt chuẩn quốc gia, công tác thư viện trường học;

- Phụ trách cuộc thi Tiếng Anh trên mạng.

Điện Thoại:

0913689239

Email:

ngocuyen.ukdk@gmail.com

 

Chuyên Viên

Mai Thị Vui

AnhVui.jpg

Chuyên Môn:

Ngữ văn

Trình độ:Thạc sĩ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Chỉ đạo dạy học bộ môn Ngữ văn THCS,THPT; Phụ trách các môn KHXH (Địa lý, Lịch sử, GDCD);

- Phụ trách các chương trình thí điểm của Bộ GDĐT;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên các môn KHXH; Phụ trách Giáo viên cốt cán các môn KHXH.

Điện Thoại:

0269.3821650

Email:

maivui1978@gmail.com

 

Sĩ quan biệt phái

Trần Hoài Thanh

AnhThanh.jpg

Chuyên Môn:

GDQP-AN
Trình độ:Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh;

- Phụ trách, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ;

- Phụ trách các Hội thi Giáo viên dạy giỏi bộ môn GDQP-AN; Hội thao GDQP-AN trong học sinh trung học;

- Hỗ trợ các công việc khác của phòng.

Điện Thoại:

0949 834556

Email:

tranhoaithanhgl@gmail.com