Trưởng Phòng

Phạm Văn Căn

Chuyên Môn:

ĐHSP Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 Phụ trách chung, ngoài ra còn trực tiếp đảm nhiệm các công việc sau đây:

- Cùng với công chức của phòng giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác GDTX&GDCN trên phạm vi toàn tỉnh;

- Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo của Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo phân cấp về chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành của Nhà nước;

- Tham mưu cho các cấp lãnh đạo, tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ và Chương trình triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, Đề án Xóa mù chữ, Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 của tỉnh giai đoạn 2015-2020;

- Tham gia, theo dõi các chương trình thực hiện các đề án, dự án khác liên quan đến lĩnh vực GDTX&GDCN.

Điện Thoại:

0914.124954

Email:

canpv.sgddt@gialai.gov.vn

 

P.Trưởng Phòng

Lữ Đình Dưỡng

AnhDuong.jpg

Chuyên Môn:

Kỷ sư Điện tử - Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Cùng với Trưởng phòng phụ trách Phòng và phối hợp với Trưởng phòng tham mưu công tác cụ thể của Trưởng phòng, ngoài ra còn trực tiếp đảm nhiệm các công việc sau đây:

- Theo dõi lĩnh vực GDCN, giúp Trưởng phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động GDCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước; quản lý các tổ chức, các chương trình, dịch vụ du học theo quy định của pháp luật.

 

- Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo của các trường chuyên nghiệp: Phân hiệu đại học, các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm Ngoại ngữ, tin học (công lập và tư thục) trên địa bàn tỉnh theo phân cấp về chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành của Nhà nước;

-  Theo dõi công tác đào tạo, quản lý hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp của sinh viên theo chế độ cử tuyển; theo dõi công tác đào tạo Lưu học sinh Lào theo thỏa thuận giữa hai tỉnh Gia Lai và Champasak;

- Tham mưu chỉ đạo, quản lý, theo dõi các hoạt động liên kết đào tạo tại các cơ sở giáo dục, các phân hiệu đại học trên đại bàn tỉnh; theo dõi tổ chức chỉ đạo các hoạt động thực tập sư phạm hằng năm.

Điện Thoại:

0914.234816

Email:

duongld.sgddt@gialai.gov.vn

 

 

Chuyên Viên

Tô Toàn Khanh

Chuyên Môn:

Cử nhân Lịch sử

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Trưởng phòng đảm nhiệm các công việc sau đây:

- Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo của Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện và của các phòng giáo dục và đào tạo theo phân cấp về chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành của Nhà nước;

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn định kỳ và bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL và giáo viên các cấp;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở triển khai phần mềm phổ cập giáo dục-xóa mù chữ (PCGD-XMC) thuộc lĩnh vực GDTX; phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, làm đầu mối tổng hợp, báo cáo công tác PCGD-XMC hàng năm của Ngành.

Điện Thoại:

0269 3826874

Email:

khanhtt.sgddt@gialai.gov.vn

Chuyên Viên

H'Mer

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Trưởng phòng đảm nhiệm các công việc sau đây:

- Giúp Phó trưởng phòng theo dõi, quản lý việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo của các trường chuyên nghiệp: Phân hiệu đại học, các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm Ngoại ngữ, tin học (công lập và tư thục) trên địa bàn tỉnh theo phân cấp về chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành của Nhà nước;

- Theo dõi, quản lý công tác dạy tiếng dân tộc thiểu số tại các trung tâm GDNN-GDTX trên phạm vi toàn tỉnh; theo dõi công tác đào tạo Lưu học sinh Lào theo thỏa thuận giữa hai tỉnh Gia Lai và Champasak;

- Thực hiện công tác hành chính của phòng; công tác Văn thư - Lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu chuyên môn của phòng và thực hiện công tác lưu trữ theo đúng qui định của Nhà nước;

-  Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của phòng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề tập trung tại tỉnh theo kế hoạch của Ngành; Lập kế hoạch dự trù kinh phí, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ các lớp bồi dưỡng, tập huấn và phục vụ các hoạt động chung của phòng.

Điện Thoại:

0986486428

Email:

mer.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Huỳnh Ngọc Thiết

Chuyên Môn:

Cử nhân Hóa học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Trưởng phòng đảm nhiệm các công việc sau đây:

- Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các Đề án: “Xây dựng xã hội học tập”, Đề án “Xóa mù chữ” và Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 của tỉnh giai đoạn 2015-2020;

- Phụ trách công tác chuyển trường, chuyển hệ; quản lý theo dõi cấp số học bạ, hồ sơ chuyên môn đối với các lớp GDTX các cấp; tham mưu, đề xuất công tác dịch vụ tư vấn du học tự túc du học theo quy định của pháp luật,; hoạt động liên kết đào tạo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác các hoạt động phong trào, hội thi giáo viên dạy giỏi đối với Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

 - Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của phòng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề tập trung tại tỉnh theo kế hoạch của Ngành; Hỗ trợ tổng hợp, báo cáo công tác PCGD-XMC hàng năm của Ngành.

Điện Thoại:

0269 3826874

Email:

thiethn.sgddt@gialai.gov.vn