Giám đốc:

Lê Duy Định

Chuyên môn:

Cử nhân vật lý

Lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Kế hoạch tài chính; Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Văn phòng; Giáo dục Trung học; công tác Pháp chế; Chủ tài khoản.

Phụ trách các địa bàn huyện, thành phố: Ia Grai, Kông Chro, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Păh và thành phố Pleiku.

Điện thoại:

0269 3824249

Email:

dinhld.sgddt@gialai.gov.vn

Phó Giám đốc:

Bùi Khoa Nghi

AnhCoNghi(1).jpg

Chuyên môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Chính trị, tư tưởng; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Chương trình xây dựng nông thôn mới; ủy quyền Chủ tài khoản.

Phụ trách các địa bàn huyện, thị xã: Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, và thị xã An Khê.

Điện thoại:

0269 3720079

Email:

nghibk.sgddt@gialai.gov.vn

Phó Giám đốc:

Nguyễn Văn Long

Chuyên môn:

Tiến sĩ Vật lý

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp; Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; công nghệ thông tin; Đề án Ngoại ngữ 2020; Cải cách hành chính.

Phụ trách các địa bàn huyện, thị xã: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh và thị xã Ayun Pa.

Điện thoại:

0269 3872820

Email:

longnv.sgddt@gialai.gov.vn